Sony Xperia E1 - Podešavanja fotoaparata

background image

Podešavanja fotoaparata

Prilagođavanje podešavanja fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Dodirnite stavku da biste prikazali sva podešavanja.

3

Izaberite podešavanje koje želite da prilagodite, a zatim ga uredite na željeni način.

Pregled podešavanja fotoaparata

Rezolucija

Pre snimanja fotografije, odaberite između nekoliko rezolucija i razmera. Za fotografiju sa

većom rezolucijom potrebno je više memorije.

75

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

3MP

2048×1536(4:3)

Rezolucija fotografije od 3 megapiksela sa razmerom 4:3. Pogodno za fotografije koje želite da gledate na

ekranima koji nisu široki ili odštampate u visokoj rezoluciji.

2MP

1920×1080(16:9)

Rezolucija fotografije od 2 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da gledate na

širokim ekranima.

1MP

1280×720(16:9)

Rezolucija fotografije od 1 megapiksela sa razmerom 16:9. Pogodno za fotografije koje želite da gledate na

širokim ekranima.

WVGA

800×600(4:3)

WVGA format sa razmerom 4:3. 800x600 piksela.

VGA

640×480(4:3)

VGA format sa razmerom 4:3. 640x480 piksela.

Ovo podešavanje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno.

Samostalni tajmer

Uz pomoć samostalnog tajmera možete da snimite fotografiju bez držanja uređaja. Ovu

funkciju koristite za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija na kojima će se svi

nalaziti. Samostalni tajmer možete da koristite da biste izbegli podrhtavanja kamere

prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 s)

Podesite odlaganje u trajanju od 10 sekundi od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja

fotografije.

Uključeno (2 s)

Podesite odlaganje u trajanju od 2 sekundi od trenutka kada dodirnete ekran kamere do snimanja fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim tapnete na ekran kamere.

Smile Shutter™

Koristite funkciju Smile Shutter™ da biste utvrdili na koju vrstu osmeha kamera reaguje

pre snimanja fotografije.

Režim fokusa

Funkcija fokusa određuje koji deo slike treba da bude oštar. Kada je uključen neprekidni

automatski fokus, kamera nastavlja da podešava fokus tako da oblast unutar obojenog

okvira fokusa ostaje oštra.

Jednostruki autom. fokus

Kamera se automatski fokusira na izabrani predmet. Neprekidni automatski fokus je uključen. Dodirnite i

zadržite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što pokazuje da je fokus postavljen. Fotografija

se snima kada podignete prst.

Prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva do pet lica, koja naglašavaju okviri na ekranu kamere. Kamera se automatski

fokusira na najbliže lice. Možete i da izaberete koje ćete lice fokusirati kada ga dodirnete na ekranu. Kada

dodirnete ekran kamere, plavi okvir pokazuje koje je lice izabrano i nalazi se u fokusu. Prepoznavanje lica ne

može da se koristi za sve tipove scena. Neprekidni automatski fokus je uključen.

Dodirni fokus

Dodirnite određenu oblast na ekranu kamere da biste postavili oblast fokusa. Neprekidni automatski fokus je

isključen. Dodirnite i zadržite ekran kamere dok žuti okvir fokusa ne postane plav, što pokazuje da je fokus

postavljen. Fotografija se snima kada podignete prst.

Praćenje objekta

76

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Kada izaberete objekat tako što ga dodirnete u viziru, kamera ga prati za vas.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

Merenje

Ova funkcija automatski utvrđuje dobru ekspoziciju merenjem količine svetla na slici koju

želite da snimite.

Centar

Prilagođava ekspoziciju prema centru slike.

Prosečno

Izračunava ekspoziciju na osnovu količine svetla na celoj slici.

Tačka

Prilagođava ekspoziciju prema veoma malom delu slike koju želite da snimite.

Ovo podešavanje je dostupno samo u

Ručno režimu snimanja.

Pregled

Možete odabrati da pregledate fotografije ili video zapise odmah pošto ih snimite.

Neograničeno

Pregled fotografije ili video zapisa se pojavljuje posle snimanja.

5 sekundi

Pregled fotografije ili video zapisa se pojavljuje 5 sekundi posle snimanja.

3 sekunde

Pregled fotografije ili video zapisa se pojavljuje 3 sekunde posle snimanja.

Uredi

Fotografija ili video zapis se otvara za uređivanje posle snimanja.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se čuva posle snimanja i ne pojavljuje se pregled.

Registrovanje lica

Pomoću aplikacije „Kamera“ možete registrovati lica tako da se vizir automatski fokusira

na ta lica kada se u njemu pojave.

Blic

Koristite blic da biste snimili fotografije kada su uslovi osvetljenja slabi ili kada postoji

pozadinsko osvetljenje. Sledeće opcije su dostupne kada dodirnete ikonu blica na

ekranu kamere:

Automatski

Kamera automatski određuje da li uslovi osvetljenja zahtevaju korišćenje blica.

Popuni blic

Ovo podešavanje koristite kada je pozadina svetlija od subjekta. Na taj način se uklanjaju neželjene

tamne senke.

Smanjivanje crvenila očiju

Smanjuje crvenu boju očiju kada snimate fotografiju.

Isključeno

Blic je isključen. Ponekad kvalitet fotografije može biti bolji bez blica, čak i ako su uslovi osvetljenja loši.

Snimanje kvalitetne fotografije bez upotrebe blica zahteva mirnu ruku. Koristite samostalni tajmer da

biste izbegli nejasne fotografije.

Baklja

Kada snimate fotografije uključena je baterijska lampa ili blic kamere.

77

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..