Sony Xperia E1 - Podešavanja za Internet i MMS

background image

Podešavanja za Internet i MMS

Da biste slali multimedijalne poruke ili pristupali Internetu kad Wi-Fi® mreža nije

dostupna, morate imati funkcionalnu mobilnu vezu za prenos podataka sa ispravnim

podešavanjima za Internet i uslugu za razmenu multimedijalnih poruka (MMS). Evo

nekoliko saveta:

Za većinu mobilnih mreža i mobilnih operatera, podešavanja za Internet i MMS unapred

su instalirana na uređaju. Tako možete odmah početi da koristite Internet i šaljete

multimedijalne poruke.

U nekim slučajevima imate opciju da preuzmete postavke za Internet i MMS pri prvom

uključivanju uređaja kad je u njega umetnuta SIM kartica. Ova podešavanja moguće je

preuzeti i kasnije, iz menija „Podešavanja

‟.

25

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

U bilo koje vreme možete ručno da dodate, promenite ili izbrišete postavke za Internet i

MMS na uređaju. Obratite se operateru mreže za detaljne informacije.

Ako ne možete da pristupite Internetu preko mobilne mreže ili razmena multimedijalnih

poruka ne funkcioniše, iako su podešavanja za Internet i MMS uspešno preuzeta na vaš

uređaj, pogledajte savete za rešavanje problema za vaš uređaj na strani

www.sonymobile.com/support/, u vezi problema sa mrežnom pokrivenošću, mobilnim

podacima i MMS.

Preuzimanje podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Podešavanja Interneta.

3

Tapnite na

Prihvati. Kada su podešavanja uspešno preuzeta, na statusnoj liniji se

pojavljuje i mobilni podaci se automatski uključuju.

Ako podešavanja ne mogu da se preuzmu na uređaj, proverite snagu signala mobilne mreže.

Pomerite se na otvorenu lokaciju na kojoj nema prepreka ili se približite prozoru i pokušajte

ponovo.

Da biste proverili da li je prenos mobilnih podataka uključen ili isključen

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Pogledajte da li je označeno polje za potvrdu

Saobraćaj mobilnih podataka ili nije.

Ručno dodavanje podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka > .

4

Tapnite na

Ime i unesite željeno ime.

5

Tapnite na

APN i unesite naziv pristupne tačke.

6

Unesite sve ostale poptrebne informacije. Ako ne znate koje su informacije

potrebne, kontaktirajte operatera mreže i zatražite više detalja.

7

Kada završite, tapnite na , zatim tapnite na

Sačuvaj.

Prikaz preuzetih podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka.

4

Da biste videli više detalja, tapnite na bilo koju od dostupnih stavki.

Ako postoji nekoliko dostupnih veza, na aktivnu mrežnu vezu ukazivaće označeno dugme .

Brisanje svih podešavanja za Internet i MMS

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Imena pristupnih tačaka, a zatim tapnite na .

4

Tapnite na

Vrati podrazumevano. Sva podešavanja za Internet i MMS su

izbrisana.