Sony Xperia E1 - Izbor mobilnih mreža

background image

Izbor mobilnih mreža

Vaš uređaj se automatski prebacuje između mobilnih mreža u zavisnosti od toga koje su

mobilne mreže dostupne u oblasti u kojoj se nalazite. Takođe, možete ručno podesiti da

uređaj pristupa određenom tipu mobilne mreže, na primer, WCDMA ili GSM.

Izbor režima mreže

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

3

Tapnite na

Mrežni režim.

4

Izaberite režim mreže.

Ručni izbor druge mreže

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže >

Dobavljači usluge.

3

Tapnite na

Režim pretrage > Ručno.

4

Izaberite mrežu.

Ako ručno izaberete mrežu, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se nađete izvan dometa

ručno izabrane mreže.

Aktiviranje automatskog izbora mreže

1

Na Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Još… > Mobilne mreže >

Dobavljači usluge.

3

Tapnite na

Režim pretrage > Automatski.