Sony Xperia E1 - Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

background image

Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“

Originalne fotografije snimljene pomoću kamere možete da uredite i primenite efekte na

njih. Na primer, možete da promenite svetlosne efekte. Pošto sačuvate uređenu

fotografiju, originalna, nepromenjena verzija fotografije zadržava se na uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

Izrezivanje fotografije

1

Dok gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite stavke

Uređivač fotografija > Samo jednom.

3

Dodirnite stavke >

Opseci.

4

Dodirnite stavku da biste izabrali opciju.

5

Dodirnite i zadržite ivicu okvira za izrezivanje da biste ga prilagodili. Kada se

kvadrati na ivicama izgube, vucite prema unutra ili van da biste promenili veličinu

okvira.

6

Da biste istovremeno promenili veličinu okvira za izrezivanje, dodirnite i držite jedan

od četiri ugla da biste uklonili kvadrate na ivicama, a zatim vucite ugao na

odgovarajući način.

7

Da biste premestili okvir za izrezivanje u drugu oblast fotografije, dodirnite i

zadržite unutar okvira, a zatim ga prevucite na željenu poziciju.

8

Dodirnite dugme

Primeni isecanje.

9

Da biste sačuvali kopiju fotografije posle izrezivanja, dodirnite dugme

Sačuvaj.

Primena specijalnih efekata na fotografiju

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite stavke

Uređivač fotografija > Samo jednom.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju.

4

Uredite fotografiju kako želite, zatim dodirnite

Sačuvaj.

Poboljšavanje fotografije pomoću naprednih postavki

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite stavke

Uređivač fotografija > Samo jednom.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju.

4

Dodirnite dugme

Sačuvaj da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

Prilagođavanje postavki za osvetljenje fotografije

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite stavke

Uređivač fotografija > Samo jednom.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju.

4

Dodirnite dugme

Sačuvaj da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.

Podešavanje nivoa zasićenja boja na fotografiji

1

Kada gledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali trake sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku .

2

Ako budete upitani, izaberite stavke

Uređivač fotografija > Samo jednom.

3

Dodirnite stavku , a zatim izaberite opciju.

4

Dodirnite dugme

Sačuvaj da biste sačuvali kopiju uređene fotografije.