Sony Xperia E1 - Meni početnog ekrana aplikacije Album

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Album

Preko menija početnog ekrana aplikacije Album možete pregledati sve foto albume,

uključujući albume slika i video zapisa koje ste snimili kamerom, kao i one koje delite na

mreži putem usluga kao što su PlayMemories, Picasa™ i Facebook. Čim se prijavite u

takve usluge, možete da upravljate sadržajem, komentarišete fotografije i video zapise i

82

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

pogledate komentare svojih prijatelja. Iz aplikacije „Album“ možete i da dodajete

geografske oznake fotografijama, izvršite osnovne zadatke uređivanja i koristite metode

kao što su Bluetooth® bežična tehnologija i e-pošta da biste delili sadržaj.

1

Pogledajte fotografije i video zapise pomoću PlayMemories usluge na mreži

2

Povratak na početni ekran aplikacije Album

3

Pogledajte sve fotografije i video zapise snimljene kamerom uređaja

4

Pogledajte sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju u različitim fasciklama

5

Prikaz omiljenih fotografija i video zapisa

6

Prikaz fotografija u režimu mape ili globusa

7

Pogledajte fotografije i video zapise na lokaciji Facebook™

8

Pogledajte fotografije i video zapise u usluzi Picasa™

Usluga na mreži PlayMemories nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Pregledanje i dodavanje komentara sadržaju albuma na mreži

1

Kada pregledate fotografiju u albumu na mreži, dodirnite ekran da biste prikazali

traku sa alatkama, a zatim dodirnite stavku da biste videli komentare.

2

Unesite komentare u polje za unos, a zatim dodirnite dugme

Objavi.

"Lajkovanje" fotografije ili video zapisa na usluzi Facebook™

Dok pregledate fotografiju ili video zapis iz nekog od vaših Facebook™ albuma,

tapnite na ekran da biste prikazali traku sa alatkama, a zatim tapnite na da biste

pokazali da vam se sviđa stavka na usluzi

Facebook™.