Sony Xperia E1 - Gledanje fotografija na mapi

background image

Gledanje fotografija na mapi

Dodavanje informacija o lokaciji fotografijama naziva se „geografsko označavanje“. Na

primer, možete da gledate i označite fotografije na mapi i pokažete prijateljima i porodici

gde ste bili kada ste snimili određenu fotografiju. Više informacija potražite u članku

Dodavanje geografske pozicije fotografijama na stranici 73 .

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, kasnije

možete da označite fotografije direktno za gledanje na mapi.

83

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Prikaz fotografija sa geografskim oznakama u prikazu globusa

2

Prikaz opcija menija

3

Dvaput dodirnite da biste uvećali. Skupite palac i kažiprst da biste umanjili. Prevucite da biste prikazali

različite delove mape

4

Grupa fotografija i/ili video zapisa sa geografskom oznakom iste lokacije

5

Sličice izabrane grupe fotografija i/ili video zapisa. Dodirnite stavku da biste je prikazali preko celog

ekrana

Ako je više fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na mapi.

Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primer, . Da biste prikazali

sve fotografije u grupi, dodirnite osnovnu fotografiju, a zatim dodirnite jednu od sličica na dnu

ekrana.

Dodavanje geografske oznake na fotografiju

1

Kada pregledate fotografiju, dodirnite ekran da biste prikazali traku sa alatkama, a

zatim dodirnite stavku

Tap. da post. lok. da biste otvorili ekran mape.

2

Pronađite i dodirnite željenu lokaciju da biste stavili fotografiju na mapu.

3

Da biste prilagodili lokaciju fotografije, dodirnite lokaciju na mapi na koju želite da

premestite fotografiju.

4

Kada završite, dodirnite dugme

OK da biste sačuvali geografsku oznaku i vratili se

u pregledač fotografija.

Gledanje fotografija sa geografskim oznakama na mapi

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

3

Prevucite levu ivicu početni ekran albuma nadesno, zatim tapnite

Mesta.

4

Dodirnite fotografiju koju želite da prikažete na mapi.

Gledanje fotografija sa geografskim oznakama na globusu

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

3

Prevucite levu ivicu početni ekran albuma nadesno, zatim tapnite

Mesta > .

4

Dodirnite fotografiju koju želite da prikažete na globusu.

Promena geografske oznake fotografije

1

Kada gledate fotografiju na mapi u aplikaciji „Album“, dodirnite i držite fotografiju

dok njen okvir ne poplavi, a zatim dodirnite željenu lokaciju na mapi.

2

Dodirnite dugme

OK.

Promena prikaza mape

Kada gledate mapu u Albumu, dodirnite stavku , a zatim izaberite

Klasični prikaz ili

Satelitski prikaz.

84

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..