Sony Xperia E1 - Podešavanje e-pošte

background image

Podešavanje e-pošte

Koristite aplikaciju za e-poštu na uređaju da biste slali i primali e-poruke putem naloga e-

pošte. Možete imati više naloga e-pošte istovremeno, uključujući korporativne Microsoft

Exchange ActiveSync naloge.

Podešavanje naloga za e-poštu

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

E-pošta.

3

Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu da biste završili podešavanje.

Za neke usluge e-pošte ćete možda morati da kontaktirate vašeg dobavljača usluga e-pošte u

vezi sa informacijama o detaljnim podešavanjima naloga za e-poštu.

Dodavanje dodatnog naloga za e-poštu

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

E-pošta.

3

Ako koristite više naloga za e-poštu, tapnite na

, zatim tapnite na

Dodaj nalog.

4

Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite dugme

Dalje. Ako se podešavanja

naloga za e-poštu ne mogu preuzeti automatski, podešavanje dovršite ručno.

5

Kada se to od vas zatraži, unesite ime za svoj nalog za e-poštu kako bi on mogao

lako da se identifikuje.

6

Kada završite, tapnite na

Dalje.

Podešavanje naloga za e-poštu kao podrazumevanog naloga

1

Na Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

E-pošta.

3

Pritisnite , a zatim dodirnite stavku

Podešavanja.

4

Izaberite nalog koji želite da podesite kao podrazumevani nalog za sastavljanje i

slanje e-poruka.

5

Potvrdite izbor u polju za potvrdu

Podrazumevani nalog. Prijemno sanduče

podrazumevanog naloga se pojavljuje svaki put kada otvorite aplikaciju za e-

poštu.

Ako imate samo jedan nalog za e-poštu, ovaj nalog automatski postaje podrazumevani nalog.