Sony Xperia E1 - Gmail™

background image

Gmail™

Ako posedujete Google™ nalog, možete koristiti Gmail™ aplikaciju za čitanje i pisanje e-

poruka.

61

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Pogledajte listu svih Gmail naloga i nedavnih fascikli

2

Pretražite e-poruke

3

Pristup podešavanjima i opcijama

4

Lista e-poruka

Saznajte više o aplikaciji „Gmail™“

Kada je aplikacija „Gmail“ otvorena, dodirnite stavku , a zatim dodirnite stavku

Pomoć.

62

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..