Sony Xperia E1 - Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

background image

Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

Para se të nisni përdorimin e aplikacionit Filmat, është më mirë të transferoni filmat,

programet televizive dhe përmbajtje të tjera videoje në pajisjen tuaj nga pajisje të tjera, si

p.sh. një kompjuter. Ka disa mënyra për të transferuar përmbajtjen tuaj:

Vetëm për Windows

®

: Lidheni pajisjen me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB dhe

zvarrisni e lëshoni drejtpërdrejt skedarët e videove duke përdorur aplikacionin e

menaxherit të skedarëve në kompjuter. Shikoni

Menaxhimi i skedarëve me anë të një

kompjuteri në faqen 91 .

Nëse keni një kompjuter PC ose Apple

®

Mac

®

, përdorni softuerin Xperia™ Companion

për të organizuar përmbajtjet dhe për të transferuar skedarët e videove në pajisjen tuaj.