Sony Xperia E1 - Menaxhimi i përmbajtjes së videos

background image

Menaxhimi i përmbajtjes së videos

Për të marë informacionin e filmit me dorë

1

Sigurohuni që pajisja juaj ka një lidhje aktive të të dhënave.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat.

3

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë

të Filmave dhe pastaj shfletoni nëpër kategoritë e ndryshme dhe te skedari i videos

për të cilin dëshironi të merrni informacion.

4

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë

Kërkoni informacion.

5

Në fushën e kërkimit, futni fjalët kyçe për videon, pastaj trokitni lehtë mbi tastin e

konfirmimit në tastierë. Të gjitha përkimet shfaqen në një listë.

6

Përzgjidhni një rezultat kërkimi, pastaj trokitni lehtë mbi

U krye. Shkarkimi i

informacionit fillon.

Mund të merrni automatikisht informacione për videot më të reja të shtuara çdo herë që hapet

aplikacioni Filmat nëse shenjoni kutinë e zgjedhjes

Merr detajet video nën Cilësimet.

Nëse informacioni i shkarkuar nuk është i saktë, kërkoni përsëri duke përdorur fjalë kyçe të

ndryshme.

Për të pastruar informacionin për një video

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat.

2

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë

të Filmave dhe pastaj shfletoni nëpër kategoritë e ndryshme dhe te skedari i videos

që dëshironi të modifikoni.

3

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë mbi

Zbraz

informacionin.

Për të fshirë një video

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat.

2

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë

të Filmave dhe pastaj shfletoni nëpër kategoritë e ndryshme dhe te skedari i videos

që dëshironi të fshini.

3

Prekni dhe mbani miniaturën e videos, pastaj trokitni lehtë

Fshi nga lista që

shfaqet.

4

Trokitni përsëri lehtë mbi

Fshi për të konfirmuar.

88

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.