Sony Xperia E1 - Gmail™

background image

Gmail™

Nëse keni një llogari të Google™, mund të përdorni aplikacionin Gmail™ për të lexuar

dhe për të shkruar mesazhe të postës elektronike.

61

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Shihni një listë të të gjitha dosjeve të reja dhe llogarive të Gmail

2

Kërkoni për mesazhe të postës elektronike

3

Qasuni te cilësimet dhe opsionet

4

Lista e mesazheve të postës elektronike

Për të mësuar më shumë për Gmail™

Kur aplikacioni Gmail është i hapur, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Ndihma.

62

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.