Sony Xperia E1 - Sfondi dhe temat

background image

Sfondi dhe temat

Mund ta përshtatni ekranin bazë sipas stilit tuaj, duke përdorur sfonde dhe tema të

ndryshme. Mund të ndryshoni gjithashtu sfondin në ekranin e kyçjes.

18

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar sfondin e ekranit bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë mbi

Sfondet dhe përzgjidhni një opsion.

Për të cilësuar një temë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh tek Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja.

2

Trokitni lehtë mbi

Temat dhe pastaj përzgjidhni një temë.

Kur ndryshoni një temë, ndryshon edhe sfondi në disa aplikacione.

Për të ndryshuar sfondin për ekranin e kyçjes

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Personalizimi > Ekrani i kyçjes.

3

Përzgjidhni një opsion dhe pastaj ndiqni udhëzimet për të ndryshuar sfondin tuaj.