Sony Xperia E1 - Navigimi i aplikacioneve

background image

Navigimi i aplikacioneve

Mund të navigoni midis aplikacioneve duke përdorur tastet e navigimit, shiritin e

aplikacioneve të vogla dhe dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundi, që ju lejon të

kaloni me lehtësi midis të gjitha aplikacioneve të përdorura së fundi. Disa aplikacione

mbyllen kur shtypni për të dalë, ndërsa të tjerat vazhdojnë të ekzekutohen në sfond

ose ndërpriten. Nëse aplikacioni ndërpritet ose ekzekutohet në sfond, mund të vazhdoni

atje ku e latë herën tjetër që do të hapni aplikacionin.

1

Dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundi - Hapni një aplikacion të përdorur së fundi

2

Shiriti i aplikacioneve të vogla – Hapni një aplikacion të vogël

3

Tasti i navigimit të detyrave – Hapni aplikacionet e përdorura së fundi dhe shiritin e aplikacioneve të vogla

4

Tasti i navigimit të ekranit bazë – Dilni nga një aplikacion dhe ktheheni në ekranin bazë

5

Tasti i navigimit prapa - Ktheheni tek ekrani i mëparshëm brenda një aplikacioni ose mbyllni aplikacionin

Për të hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi

Shtypni .

Për të hapur një meny në një aplikacion

Kur po përdorni aplikacionin, shtypni .

Jo të gjitha aplikacionet kanë meny.