Sony Xperia E1 - Bërja e një foto të ekranit

background image

Bërja e një foto të ekranit

Mund të rregjistroni imazhet e palëvizshme në çdo ekran në pajisjen tuaj si një foto të

ekranit. Fotot e ekranit që bëni ruhen automatikisht në Album.

Për të bërë një foto të ekranit

1

Shtypni dhe mbani të shtypur tastin e energjisë dhe të volumit në të njëjtë kohë

derisa të dëgjoni një tingull të klikimit.

2

Për të parë foton e ekranit, tërhiqeni shiritin e gjendjes plotësisht poshtë.