Sony Xperia E1 - Broshura e informacionit të rëndësishëm

background image

Broshura e informacionit të rëndësishëm

Përpara sesa të përdorni pajisjen tuaj, ju lutemi lexoni broshurën e Informacionin të

rëndësishëm të siguruar udhëzimin e Konfigurimit në pajisjen tuaj ose në kuti.

Për të përdorur me dorë udhëzuesin e konfigurimit

1

Nga Ekrani bazë, takoni .

2

Takoni

Cilësimet > Udhëzuesi i konfigurimit.