Sony Xperia E1 - Brezžična tehnologija Bluetooth®

background image

Brezžična tehnologija Bluetooth

®

Uporabite funkcijo Bluetooth

®

za pošiljanje datotek drugim napravam, ki so združljive s

tehnologijo Bluetooth

®

, ali pa za povezovanje z napravami za prostoročno uporabo.

Vklopite funkcijo Bluetooth

®

v napravi in ustvarite brezžične povezave z drugimi

združljivimi napravami Bluetooth

®

, na primer računalniki, prostoročno opremo in telefoni.

Povezava Bluetooth

®

deluje bolje znotraj 10-metrskega dosega brez vmesnih trdnih

predmetov. V nekaterih primerih morate ročno seznaniti svojo napravo z drugimi
napravami Bluetooth

®

.

Interoperabilnost in združljivost naprav Bluetooth

®

je različna.

Vklop funkcije Bluetooth

®

in nastavitve vidljivosti naprave

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve.

3

Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven

Bluetooth, da vklopite funkcijo Bluetooth

®

.

4

Tapnite

Bluetooth. Prikažeta se vaša naprava in seznam razpoložljivih naprav

Bluetooth

®

.

5

Če želite, da ostale naprave Bluetooth

®

lahko vidijo vašo napravo, tapnite ime

naprave.

Prilagoditev časa vidljivosti vaše naprave za druge naprave Bluetooth®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Pritisnite in izberite

Časovna omejitev vidnosti.

4

Izberite eno od možnosti.

Poimenovanje naprave

Svojo napravo lahko poimenujete. To ime se prikaže drugim napravam po tem, ko ste
vklopili funkcijo Bluetooth

®

in nastavili svojo napravo kot vidno.

Poimenovanje naprave

1

Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

4

Tapnite in izberite

Preimenuj telefon.

5

Vnesite ime svoje naprave.

6

Tapnite

Preimenuj.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

®

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo, lahko npr. svojo napravo povežete s
slušalkami Bluetooth

®

ali kompletom za avto Bluetooth

®

in prek teh naprav souporabljate

glasbo.

Ko svojo napravo seznanite z drugo napravo Bluetooth

®

, si naprava zapomni to

seznanjanje. Ko seznanjate telefon z napravo Bluetooth

®

, boste morda morali vnesti

geslo. Vaša naprava samodejno preveri, ali je splošno geslo 0000 pravilno. Če ni,
preberite navodila za uporabo za vašo napravo Bluetooth

®

, kjer boste izvedeli pravilno

86

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

geslo naprave. Ko naslednjič vzpostavite povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth

®

,

vam ni treba znova vnesti gesla.

Pri nekaterih napravah Bluetooth

®

, na primer pri večini slušalk Bluetooth

®

, morate napravo

seznaniti in povezati z drugo napravo.

Napravo lahko seznanite z različnimi napravami Bluetooth

®

®, vendar lahko hkrati vzpostavite

povezavo z le enim profilom Bluetooth

®

.

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth

®

1

Prepričajte se, da je v napravi, ki jo želite seznaniti, vklopljena funkcija Bluetooth

®

in da vašo napravo lahko vidijo druge naprave Bluetooth

®

.

2

Odprite Začetni zaslon naprave in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth. Na seznamu so prikazane vse naprave

Bluetooth®

®

, ki so na voljo.

4

Tapnite napravo Bluetooth

®

, ki jo želite seznaniti.

5

Če je zahtevano, vnesite kodo ali potrdite enako kodo na obeh napravah. Vaša

naprava je seznanjena z drugo napravo.

Vzpostavitev povezave med napravo in napravo Bluetooth

®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Tapnite napravo Bluetooth

®

, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Preklic seznanjanja z napravo Bluetooth

®

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

V razdelku

Povezane naprave, tapnite poleg imena naprave, za katero želite

preklicati seznanjanje.

4

Tapnite

Onemogoči seznanjanje z napravo.

Pošiljanje in prejemanje elementov s tehnologijo Bluetooth

®

Souporabljajte elemente z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo Bluetooth

®

,

kot so telefoni ali računalniki. S pomočjo funkcije Bluetooth

®

lahko prejemate in pošiljate

različne vrste elementov, denimo:

fotografije in videoposnetke

glasbo in ostale zvočne datoteke

imenik

spletne strani

Pošiljanje elementov s funkcijo Bluetooth

®

1

Naprava za sprejemanje: Poskrbite, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena in da je

naprava vidna drugim napravam Bluetooth

®

.

2

Naprava za pošiljanje: Na svojem telefonu odprite aplikacijo, ki vsebuje predmet,

ki ga želite poslati, ter se premaknite do njega.

3

Glede na program in element, ki ga želite poslati, se boste morda morali npr.

dotakniti predmeta in ga pridržati, ga odpreti ter pritisniti . Obstajajo lahko tudi

drugi načini pošiljanja predmeta.

4

Izberite

Bluetooth.

5

Vklopite Bluetooth

®

, če vas naprava pozove k temu.

6

Tapnite ime naprave za sprejemanje.

7

Naprava za sprejemanje: Po potrebi sprejmite povezavo.

8

Naprava za pošiljanje: Če ste pozvani, potrdite prenos na napravo za

sprejemanje.

9

Naprava za sprejemanje: Sprejmite dohodni element.

87

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Sprejemanje elementov s funkcijo Bluetooth

®

1

Poskrbite, da je funkcija Bluetooth

®

vklopljena in da vašo napravo lahko vidijo

druge naprave Bluetooth

®

.

2

Naprava za pošiljanje začne pošiljati podatke v vašo napravo.

3

Če ste pozvani, v obe napravi vnesite isto geslo ali potrdite predlagano kodo.

4

Ko vas sistem obvesti o dohodni datoteki, povlecite vrstico stanja navzdol in

tapnite obvestilo, da sprejmete prenos datoteke.

5

Če želite začeti prenos datoteke, tapnite

Sprejmi.

6

Če želite prikazati napredek prenosa, povlecite stanje vrstice navzdol.

7

Če želite odpreti prejeti element, pa povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite

ustrezno obvestilo.

Ogled datotek, prejetih s tehnologijo Bluetooth®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Bluetooth.

3

Pritisnite in izberite

Pokaži prejete datoteke.