Sony Xperia E1 - Zvok, način zvonjenja in glasnost

background image

Zvok, način zvonjenja in glasnost

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za

predvajanje glasbe in videoposnetkov. V napravi lahko na primer izberite tihi način, tako

da ne zvoni, ko ste na sestanku.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje ali

zmanjšanje glasnosti.

Nastavitev naprave na način vibriranja

Pridržite tipko za glasnost, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ikona .

Nastavitev naprave na tihi način

1

Pridržite tipko za glasnost, dokler naprava ne zavibrira in se v vrstici stanja ne

prikaže ikona .

2

Znova pritisnite tipko za glasnost. V vrstici stanja se prikaže ikona .

Nastavljanje naprave na način vibriranja in zvonjenja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok.

3

Potrdite polje

Vibriranje ob zvonjenju.

Nastavljanje načina zvonjenja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotog..

3

Izberite način zvonjenja.

4

Tapnite

Dokončano.

32

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Izbiranje zvoka za obvestila

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila.

3

Izberite zvok, ki bo predvajan, ko prejmete obvestila.

4

Tapnite

Dokončano.

Omogočanje zvokov ob dotiku

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok.

3

Označite potrditveni polji

Zvok številčnice in Zvoki dotikov.