Sony Xperia E1 - Stanje in obvestila

background image

Stanje in obvestila

Ikone v vrstici stanja prikazujejo dogodke, na primer nova sporočila in obvestila koledarja,

aktivne dejavnosti, kot so prenosi datotek, in informacije o stanju, denimo stanje baterije

ter moč signala. Povlecite vrstico stanja navzdol in odprite podokno z obvestili ter izvedite

poljubna dejanja.

Izbira ikon sistema, ki bodo prikazane v vrstici stanja

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prilagoditev > Ikone vrstice stanja.

3

Izberite ikone, ki jih želite prikazati.

Odpiranje ali zapiranje podokna z obvestili

19

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Izbira programov, ki lahko pošiljajo obvestila

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prilagoditev > Upravljanje obvestil.

3

Izberite programe, ki lahko pošiljajo obvestila.

Podrobnosti obvestila

Tapnite obvestilo.

Opuščanje obvestila iz podokna z obvestili

Postavite prst na poljubno obvestilo in ga podrsajte v levo oz. desno.

Čiščenje obvestil iz podokna z obvestili

Tapnite

Počisti.

Obvestilna lučka

Obvestilna lučka vas opozori na stanje baterije in nekatere druge dogodke. Utripajoča

bela lučka na primer pomeni, da imate novo sporočilo ali neodgovorjen klic.