Sony Xperia E1 - Krmarjenje med programi

background image

Krmarjenje med programi

Z navigacijskimi tipkami, vrstico s programčki in oknom z nedavno uporabljenimi

programi lahko krmarite med programi; preklapljanje med nedavno odprtimi programi je

tako res enostavno. Nekateri programi se ob pritisku tipke za izhod zaprejo, medtem

ko se drugi programi še naprej izvajajo v ozadju. oz. se začasno prekinejo. Če program

začasno prekinete ali če se izvaja v ozadju, lahko nadaljujete tam, kjer ste končali, ko

naslednjič zaženete program.

1

Okno z nedavno odprtimi programi – odpre nedavno uporabljen program

2

Vrstica s programčki – odpre programček

3

Navigacijska tipka »Opravilo« – odpre okno z nedavno uporabljenimi programi in vrstico s programčki

4

Navigacijska tipka »Domov« – zapre program in se vrne na začetni zaslon

5

Navigacijska tipka »Nazaj« – odpre prejšnji zaslon v programu ali ga zapre

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

Pritisnite .

Odpiranje menija v programu

Med uporabo programa pritisnite .

Menija ni na voljo v vseh programih.