Sony Xperia E1 - Klicanje

background image

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko,

shranjeno na seznamu stikov v napravi, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev.

Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke

na seznamu stikov in v dnevnikih klicev. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite

program za neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi. Preberite

Neposredno sporočanje in videoklepet na strani 55 .

1

Odpiranje seznama stikov

2

Ogled vnosov v dnevniku klicev

3

Ogled priljubljenih stikov

4

Ogled skupin stikov, shranjenih v napravi

5

Brisanje številke

6

Številčnica

7

Prikaz več možnosti

8

Gumb za klicanje

9

Skrivanje ali prikaz klicatelja

Vzpostavitev klica z vnosom številke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon.

3

Vnesite številko prejemnika in tapnite .

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon.

3

Na številčnici vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati.

Medtem ko vnašate posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.

4

Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

40

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vzpostavljanje mednarodnega klica

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Telefon.

3

Dotaknite se in pridržite 0, dokler se ne prikaže znak »+«.

4

Vnesite kodo države, območno kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko, nato

pa tapnite .

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi

prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve > ID

kličočega.