Sony Xperia E1 - Nastavitve fotoaparata

background image

Nastavitve fotoaparata

Prilagajanje nastavitev fotoaparata

1

Aktivirajte kamero.

2

Če želite prikazati vse nastavitve, tapnite .

3

Izberite nastavitev,ki jo želite prilagoditi, in jo po želji uredite.

Pregled nastavitev fotoaparata

Ločljivost

Preden posnamete fotografijo, izberite poljubno ločljivost slik in razmerje širina/višina. Za

fotografijo z višjo ločljivostjo potrebujete več pomnilnika.

3MP

2048×1536(4:3)

Ločljivost 3 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 4:3. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na zaslonih, ki niso širokozaslonski, ali jih natisniti v veliki ločljivosti.

73

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

2MP

1920×1080(16:9)

Ločljivost 2 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na širokozaslonskih zaslonih.

1MP

1280×720(16:9)

Ločljivost 1 milijona slikovnih pik z razmerjem širina/višina 16:9. Primerno za fotografije, ki si jih želite ogledati

na širokozaslonskih zaslonih.

WVGA

800×600(4:3)

Oblika zapisa WVGA z razmerjem širina/višina 4:3. 800 x 600 slikovnih pik.

VGA

640×480(4:3)

Oblika zapisa VGA z razmerjem širina/višina 4:3. 640 x 480 slikovnih pik.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Samosprožilec

S samosprožilcem lahko posnamete fotografijo, ne da bi držali napravo. To funkcijo

uporabite za snemanje samoportretov ali skupinskih fotografij, na katerih je lahko vsakdo.

Samosprožilec lahko uporabite tudi za to, da preprečite tresenje kamere.

Vklop (10 s)

Nastavite zamik za 10 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Vklop (2 s)

Nastavite zamik za 2 s, torej ko tapnete zaslon kamere in dokler fotografija ni posneta.

Izklopljeno

Snemanje fotografije se začne, ko tapnete zaslon kamere.

Smile Shutter™

Če želite določiti, na kakšen nasmeh se kamera odzove, preden posname fotografijo,

uporabite funkcijo Smile Shutter™.

Način ostrenja

Funkcija ostrenja nadzira, kateri del fotografije bo oster. Ko je vključeno stalno

samodejno ostrenje, kamera še naprej prilagaja ostrenje tako, da območje znotraj

barvnega okvirja izostritve ostane izostreno.

Enkratno sam. ostrenje

Kamera samodejno izostri izbrani predmet snemanja. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno. Dotaknite se in

pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar označuje, da je

izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Zaznavanje obraza

Kamera samodejno zazna do pet obrazov, ki jih označujejo okvirji na zaslonu. Kamera samodejno izostri

najbližji obraz. Izberete lahko tudi obraz, ki ga želite izostriti, in sicer tako, da obraz tapnete na zaslonu. Ko

tapnete zaslon kamere, moder okvir prikazuje, kateri obraz je izbran in izostren. Zaznavanja obraza ni mogoče

uporabiti za vse vrste prizorišč. Stalno samodejno ostrenje je vklopljeno.

Ostrenje na dotik

Dotaknite se območja na zaslonu kamere, ki ga želite izostriti. Stalno samodejno ostrenje je izklopljeno.

Dotaknite se in pridržite zaslon kamere, dokler se rumeni okvir za izostritev ne spremeni v modrega, kar

označuje, da je izostritev nastavljena. Fotografija se posname, ko spustite prst.

Sledenje predmeta

V iskalu izberete predmet tako, da se ga dotaknete, kamera pa mu nato sledi.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

74

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Merjenje svetlobe

Ta funkcija z merjenjem svetlobe, ki pada na sliko, ki jo želite posneti, samodejno določi

dobro uravnoteženo osvetlitev.

Sredina

Prilagodi osvetlitev glede na središče slike.

Povprečje

Izračuna osvetlitev glede na količino svetlobe, ki pada na celotno sliko.

Točka

Prilagodi osvetlitev na zelo malem delu slike, ki jo želite posneti.

Ta nastavitev je na voljo le v načinu zajema

Ročno.

Predogled

Fotografije ali videoposnetke si lahko predogledate takoj zatem, ko jih posnamete.

Neomejeno

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže, ko ga posnamete.

5 sekund

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 5 sekund, ko ga posnamete.

3 sekunde

Predogled fotografije ali videoposnetka se prikaže za 3 sekunde, ko ga posnamete.

Uredi

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta odpre v načinu za urejanje.

Izklopljeno

Ko posnamete fotografijo ali videoposnetek, se ta shrani, predogled pa ni na voljo.

Prepoznavanje obrazov

Program Kamera lahko prepozna obraze, tako da iskalo samodejno izostri prikazane

obraze.

Bliskavica

Bliskavico pri snemanju fotografij uporabite, kadar so pogoji osvetlitve slabi ali pa je

osvetljeno ozadje. Ko na zaslonu kamere tapnete ikono bliskavice , so na voljo te

možnosti:

Samodejno

Kamera samodejno določi, ali pogoji osvetlitve zahtevajo uporabo bliskavice.

Vklopi bliskavico

Če je ozadje svetlejše od motiva, uporabite to nastavitev. S tem se znebite neželenih temnih senc.

Zmanjš. uč. rdečih oči

Zmanjša učinek rdečih oči pri snemanju fotografij.

Izklopljeno

Bliskavica je izklopljena. Včasih je kakovost fotografije boljša brez bliskavice, tudi če so svetlobni pogoji

slabi. Za uspešno fotografiranje brez bliskavice morate imeti mirno roko. Če se želite izogniti zamegljeni

fotografiji, uporabite samosprožilec.

Svetilka

Pri snemanju fotografij se vklopi bakla ali lučka kamere.

75

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.