Sony Xperia E1 - Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

background image

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

1

Povečava ali pomanjšava

2

Glavni zaslon kamere

3

Ogled fotografij in videoposnetkov

4

Snemanje fotografij ali videoposnetkov

5

Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere

6

Ikona nastavitev v načinu fotografiranja

7

Ikona nastavitev kamere in ikone bližnjic

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

2

Aktivirajte kamero, tako da se dotaknete ikone in jo pridržite ter jo nato

povlecite navzgor.

3

Ko se zažene program Kamera, tapnite .

Fotografiranje z dotikom zaslona

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite in nato .

3

Drsnik poleg možnosti

Zajem na dotik povlecite na desno.

4

Usmerite kamero proti predmetu.

5

Če želite aktivirati samodejno ostenje, se dotakniti točke na zaslonu in jo pridržite.

Ko se okvir ostrenja obarva modro, umaknite prst in posnemite fotografijo.

Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

1

Vključite kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite gumb kamere na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko

umaknete prst z zaslona.

Snemanje videoposnetkov s tapom zaslona

1

Aktivirajte kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite za začetek snemanja.

4

Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Ta funkcija je na voljo le v načinu zajema

Samodejno optimiziranje.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

1

Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.

2

Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

70

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

1

Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.

2

Tapnite zaslon, da prikažete .

3

Tapnite .

4

Tapnite

Izbriši, da potrdite.