Sony Xperia E1 - Ochrana obrazovky

background image

Ochrana obrazovky

Pred použitím zariadenia odstráňte transparentný ochranný film potiahnutím za odstávajúce

uško.

Odporúčame, aby ste svoje zariadenie chránili krytom alebo ochrannou fóliou značky

Sony určenou na model Xperia™. Použitie ochranných prvkov od tretej strany môže

obmedzovať funkčnosť vášho zariadenia tým, že zakryje snímače, šošovky, reproduktory

alebo mikrofóny, a môže rušiť platnosť záruky.