Sony Xperia E1 - Nabíjanie zariadenia

background image

Nabíjanie zariadenia

Pri zakúpení zariadenia je batéria čiastočne nabitá. Zariadenie môžete používať aj počas

nabíjania. Ďalšie informácie o batérii a možnostiach zvýšenia výkonu nájdete v téme

Batéria a správa spotreby na stránke 102 .

Nabíjanie zariadenia

9

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2

Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).

3

Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB

smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.

4

Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete

rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania

sa

môže zobraziť až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená

Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %

Blikajúca červená

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

Oranžová

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

10

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.