Sony Xperia E1 - Widgety

background image

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú

ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na

ploche. Po ťuknutí na tento widget sa však otvorí úplná aplikácia Počasie. Ďalšie widgety

môžete prevziať zo služby Google Play™.

16

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezačne vibrovať,

potom ťuknite na

Widgety.

2

Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

1

Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a

potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár,

zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.

2

Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili

veľkosť widgetu.

3

Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na Plocha.

Premiestnenie widgetu

Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom ho presuňte na nové miesto.

Odstránenie widgetu

Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom ho presuňte do priečinka .