Sony Xperia E1 - Použitie dotykovej obrazovky

background image

Použitie dotykovej obrazovky

Ťuknutie

Otvorenie alebo výber položky.

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka alebo možnosti.

Zadanie textu pomocou klávesnice na obrazovke.

Dotyk a podržanie

Presuňte položku.

Aktivujte ponuku konkrétnej položky.

Aktivujte režim výberu, ktorý umožňuje napríklad vybrať viacero položiek v zozname.

11

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Priblíženie a oddialenie

Priblíženie alebo oddialenie na webovej stránke, fotografii alebo mape.

Potiahnutie prstom

Posúvanie nahor alebo nadol v zozname.

Posúvanie doľava alebo doprava, napríklad medzi tablami plochy.

12

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Rýchly pohyb

K dispozícii je možnosť rýchleho posúvania, napríklad v zozname alebo na webovej

stránke. Posúvanie môžete zastaviť ťuknutím na obrazovku.