Sony Xperia E1 - Navigácia v aplikáciách

background image

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel malých aplikácií

a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché prepínanie

všetkých naposledy použitých aplikácií. Niektoré aplikácie sa po stlačení tlačidla

ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sú naďalej spustené na pozadí alebo sa pozastavia. Ak je

aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení aplikácie môžete

pokračovať tam, kde ste prestali.

1

Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie

2

Panel malých aplikácií – otvorenie malej aplikácie

3

Navigačné tlačidlo Úloha – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela malých aplikácií

4

Navigačné tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu

5

Navigačné tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

Stlačte .

Otvorenie ponuky v aplikácii

Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .

Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.