Sony Xperia E1 - Tiesňové hovory

background image

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto

čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou

SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položku

Telefón a ťuknite na ňu.

3

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku . Ak chcete číslo odstrániť, ťuknite na

položku .

Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú

blokované odchádzajúce hovory.

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

1

Na zamknutej obrazovke ťuknite na položku

Tiesňové volanie.

2

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

46

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.