Sony Xperia E1 - Pamäť a ukladací priestor

background image

Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má pre fotografie, aplikácie a iné súbory k dispozícii viaceré možnosti typov

pamäte a ukladania:

Interný ukladací priestor má veľkosť približne 2 GB a používa sa na ukladanie

prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Patrí

sem napríklad budík, nastavenia hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, denníky hovorov,

kontakty, správy, udalosti kalendára, fotografie, videá a hudba.

Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú

pamäťovú kartu

s veľkosťou až

32 GB. Z pamäťovej karty dokáže čítať dáta väčšina aplikácií, len niektoré

aplikácie však dokážu do tohto typu pamäte ukladať súbory. Môžete napríklad nastaviť,

aby aplikácia fotoaparátu ukladala fotografie priamo na pamäťovú kartu.

Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne 512 MB a nedá sa používať na ukladanie.

Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach Android získate prevzatím

technickej dokumentácie k svojmu zariadeniu na stránke

www.sonymobile.com/support.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť vášho zariadenia sa počas bežného používania zvykne zapĺňať. Ak vaše

zariadenie začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať

do úvahy nasledujúce informácie:

Vždy treba mať k dispozícii viac ako

100 MB voľného interného ukladacieho priestoru

a viac ako

100 MB voľnej pamäte RAM.

Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.

Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.

Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.

Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba

naformátovať.

103

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie stavu pamäte

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor a ťuknite na ne.

Zobrazenie veľkosti voľnej a obsadenej pamäte RAM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Aplikácie > Spustené a ťuknite na ne.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položky

Údaje uložené vo vyrovnávacej pamäti > OK.

Pri vymazaní vyrovnávacej pamäte nestratíte žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

1

Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie dát na kartu SD

a ťuknite na ne.

4

Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.

5

Ťuknite na položku

Preniesť.

Zastavenie spustených aplikácií a služieb

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Aplikácie > Spustené a ťuknite na ne.

3

Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku

Zastaviť.

Formátovanie pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor > Vymazať kartu SD a ťuknite

na ne.

3

Na potvrdenie ťuknite na položky

Vymazať kartu SD > Vymazať všetko.

Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej

karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať

skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti

Spravovanie súborov pomocou

počítača

na strane 90 .