Sony Xperia E1 - Ponuka plochy aplikácie WALKMAN

background image

Ponuka plochy aplikácie WALKMAN

Ponuka plochy aplikácie WALKMAN poskytuje prehľad všetkých skladieb v zariadení,

ako aj skladieb dostupných v službe Music Unlimited. Môžete tu spravovať albumy

a zoznamy skladieb, vytvárať skratky a usporadúvať hudbu podľa nálady a tempa

pomocou aplikácie SensMe™ channels.

64

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Návrat na plochu aplikácie WALKMAN

2

Prehľadávanie hudby podľa interpreta

3

Prehľadávanie hudby podľa albumu

4

Prehľadávanie hudby podľa skladby

5

Prehľadávanie všetkých zoznamov skladieb

6

Novinky (poskytované službou Music Unlimited)

7

Rebríčky (poskytované službou Music Unlimited)

8

Zoznamy odporúčaných skladieb (poskytované službou Music Unlimited)

9

Zhromažďovanie prepojení na hudbu a súvisiaci obsah, ktoré vy a vaši priatelia zdieľate prostredníctvom

online služieb

10 Správa a úprava hudby pomocou staníc služby Music Unlimited

Sony Entertainment Network so službami Video Unlimited a Music Unlimited nie je k dispozícii

na všetkých trhoch. Vyžaduje sa samostatné objednanie. Na tieto služby sa vzťahujú

dodatočné podmienky a požiadavky.

Otvorenie ponuky plochy aplikácie WALKMAN

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ak sa plocha aplikácie WALKMAN nezobrazuje, ťuknite na položku a posuňte

ľavý okraj plochy aplikácie WALKMAN doprava. Ak sa plocha aplikácie WALKMAN

zobrazuje, posuňte ľavý okraj plochy aplikácie WALKMAN doprava.

Návrat na plochu aplikácie WALKMAN

Otvorte ponuku plochy aplikácie WALKMAN a ťuknite na položku

Domov.

Otvorte ponuku plochy aplikácie WALKMAN a ťuknite na obrazovku napravo od

ponuky.

Aktualizácia hudby pomocou najnovších informácií

1

Na ploche aplikácie WALKMAN ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Prevziať informácie o hudbe > Spustiť. Zariadenie na

internete vyhľadá a prevezme najnovšie dostupné obaly albumov a informácie

o skladbách týkajúce sa vašej hudby.

Aplikácia SensMe™ channels sa aktivuje po prevzatí informácií o hudbe.

Povolenie aplikácie SensMe™ channels

Na ploche aplikácie WALKMAN ťuknite na položku a potom na položky

Prevziať

informácie o hudbe > Spustiť.

Táto aplikácia vyžaduje pripojenie k mobilnej sieti alebo sieti Wi-Fi®.

65

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odstránenie skladby

1

Na ploche aplikácie WALKMAN vyhľadajte skladbu, ktorú chcete odstrániť.

2

Dotknite sa názvu skladby a podržte ho. Potom ťuknite na položku

Odstrániť

v zobrazenom zozname.

3

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť.

Takýmto spôsobom môžete odstrániť aj albumy.