Sony Xperia E1 - Zobrazovanie fotografií na mape

background image

Zobrazovanie fotografií na mape

Pridávanie informácií o mieste na fotografie sa nazýva označovanie geoznačkami.

Fotografie môžete zobraziť a označiť na mape a priateľom a rodine ukázať, kde ste danú

83

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

fotografiu nasnímali. Ďalšie informácie nájdete v téme

Pridanie geografickej polohy do

fotografií na stránke 73 .

Ak ste vo fotoaparáte zapli rozpoznávanie miesta a aktivovali označovanie geoznačkami,

fotografie môžete označiť a neskôr si ich zobraziť priamo na mape.

1

Zobrazenie fotografií označených geoznačkami v zobrazení Glóbus

2

Zobrazenie možností ponuky

3

Dvojitým ťuknutím zobrazenie priblížite. Stiahnutím prstov ho oddialite. Posunutím zobrazíte ďalšie časti

mapy

4

Skupina fotografií alebo videí označených geoznačkami na rovnakom mieste

5

Miniatúry vybratej skupiny fotografií alebo videí. Ťuknutím na položku ju zobrazíte na celej obrazovke

Ak bolo na rovnakom mieste nasnímaných viacero fotografií, na mape sa zobrazí len jedna

z nich. Celkový počet fotografii sa zobrazí v pravom hornom rohu, napríklad . Ak chcete

zobraziť všetky fotografie v skupine, ťuknite na vrchnú fotografiu a potom na jednu z miniatúr

v spodnej časti obrazovky.

Pridanie geoznačky do fotografie

1

Keď si prezeráte fotografiu, ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi

a potom ťuknutím na položku

Nastavte miesto otvorte obrazovku mapy.

2

Vyhľadajte želané miesto, ťuknite naň a umiestnite fotografiu na mapu.

3

Ak chcete prispôsobiť miesto fotografie, ťuknite na miesto na mape, kde si želáte

presunúť danú fotografiu.

4

Keď skončíte, ťuknutím na tlačidlo

OK uložte geoznačku a vráťte sa do

zobrazovača fotografií.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na mape

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Album a ťuknite na ňu.

3

Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položku

Miesta.

4

Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie fotografií s geoznačkami na glóbuse

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

Album a ťuknite na ňu.

3

Posuňte ľavý okraj plochy aplikácie Album doprava a ťuknite na položky

Miesta >

.

4

Ťuknite na fotografiu, ktorú chcete zobraziť na glóbuse.

84

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena geoznačky fotografie

1

Pri zobrazení fotografie na mape v aplikácii Album sa dotknite fotografie a podržte

na nej prst, kým sa jej rám nezmení na modrý. Potom ťuknite na požadované

miesto na mape.

2

Ťuknite na položku

OK.

Zmena zobrazenia mapy

Keď si prezeráte mapu v aplikácii Album, ťuknite na a vyberte

Klasické zobrazenie

alebo

Satelitné zobrazenie.

85

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.