Sony Xperia E1 - Ponuka plochy aplikácie Album

background image

Ponuka plochy aplikácie Album

Prostredníctvom ponuky plochy aplikácie Album môžete prechádzať na všetky svoje

fotoalbumy vrátane albumov s fotografiami a videami nasnímanými fotoaparátom

a obsahom, ktorý zdieľate online prostredníctvom služieb ako PlayMemories, Picasa™

a Facebook. Keď sa prihlásite do niektorej takejto služby, môžete spravovať obsah,

pridávať komentáre k fotografiám a videám a zobrazovať komentáre od priateľov.

V aplikácii Album môžete tiež k fotografiám pridávať geoznačky, vykonávať základné

úpravy a na zdieľanie obsahu používať napríklad technológiu bezdrôtovej komunikácie

Bluetooth® a e-mail.

1

Zobrazenie fotografií a videí pomocou služby PlayMemories Online

2

Návrat na plochu aplikácie Album

3

Zobrazenie všetkých fotografií a videí nasnímaných fotoaparátom vášho zariadenia

4

Zobrazenie všetkých fotografií a videí uložených v iných priečinkoch v zariadení

5

Zobrazenie obľúbených fotografií a videí

6

Zobrazenie fotografií v mape a v režime Glóbus

7

Zobrazenie fotografií a videí v službe Facebook™

8

Zobrazenie fotografií a videí v službe Picasa™

Služba PlayMemories Online nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Zobrazenie a pridanie komentárov k obsahu albumu online

1

Keď si prezeráte fotografiu v albume online, ťuknutím na obrazovku zobrazte

panely s nástrojmi a potom ťuknutím na položku zobrazte komentáre.

2

Do vstupného poľa zadajte komentáre a ťuknite na položku

Odoslať.

Pridanie označenia „To sa mi páči“ k fotografiám či videoklipom v službe Facebook™

Počas zobrazenia fotografie alebo videa niektorého z albumov v sieti Facebook™

ťuknite na obrazovku (zobrazia sa nástrojové lišty), potom ťuknite na položku .

Tým tejto položke udelíte označenie „To sa mi páči“ v sieti

Facebook™.