Sony Xperia E1 - Všeobecné nastavenia fotoaparátu

background image

Všeobecné nastavenia fotoaparátu

Popis nastavení režimu snímania

Superior Auto

Umožňuje optimalizovať nastavenia v prípade každej scény.

Manuálne

Umožňuje manuálnu úpravu nastavení fotoaparátu.

Rozostrenie pozadia

Umožňuje rozmazať pozadie fotografií, aby pred ním fotografovaný objekt pôsobil ostrejšie.

Efekt AR

Umožňuje fotografovať s virtuálnymi scénami a postavami.

73

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Kreatívny efekt

Umožňuje použiť efekty na fotografie a videá.

Timeshift burst

Umožňuje nájsť najlepšiu fotografiu pri zhlukovom snímaní.

Social live

Umožňuje vysielať video naživo v službe Facebook™.

Panoramatický záber

Toto nastavenie umožňuje vytvárať širokouhlé panoramatické fotografie. Stačí ťuknúť na obrazovku

a plynule posúvať zariadenie z jednej strany na druhú.

Retuš portrétu

Umožňuje fotografovať pomocou štýlov portrétu v reálnom čase.

Info-eye™

Aplikácia Info-eye™ vám pomocou hľadáčika fotoaparátu umožňuje nachádzať

informácie o veciach okolo vás. Napríklad po nasnímaní určitej pamätihodnosti sa vám

informácie o nej zobrazia priamo na obrazovke. Môžete tiež odfotografovať knihu alebo

naskenovať kód QR a okamžite získať základné informácie.

Info-eye™ dokáže rozpoznať len vybrané pamiatky a objekty.

Efekt AR

S použitím efektu AR (rozšírenej reality) môžete vaše fotografie urobiť ešte zábavnejšími.

Toto nastavenie vám umožňuje do fotografií pri ich snímaní integrovať 3D scény.

Jednoducho si vyberte požadovanú scénu a v hľadáčiku prispôsobte jej pozíciu.

Zhlukové snímanie Timeshift

Za dve sekundy fotoaparát nasníme 61 fotografií – sekundu pred a po stlačení tlačidla

fotoaparátu. Fotografie si tak môžete prezrieť a vybrať tú najlepšiu.

Použitie zhlukového snímania Timeshift

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Fotografiu nasnímete úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu a jeho následným

uvoľnením. Nasnímané fotografie sa zobrazia v prehľade miniatúr.

4

Posúvajte sa v zozname miniatúr a vyberte fotografiu, ktorú chcete uložiť. Potom

ťuknite na položku .

Social live

Social live je režim snímania fotoaparátu, ktorý umožňuje streamovať živé video na

stránku služby Facebook™. Potrebujete len aktívne pripojenie k internetu a byť

prihlásený v službe Facebook™. Videá môžu mať trvanie až 10 minút.

Živé vysielanie videa pomocou služby Social live

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na tlačidlo a potom vyberte položku .

3

Prihláste sa k účtu služby Facebook™.

4

Ťuknutím na položku spustite vysielanie.

5

Ak chcete počas vysielania urobiť fotografiu, ťuknite na .

6

Vysielanie zastavíte ťuknutím na položku .

Rýchle spustenie

Ak chcete spustiť fotoaparát, keď je obrazovka uzamknutá, použite nastavenia rýchleho

spustenia.

Iba spustiť

Keď položku posuniete nahor, z režimu spánku sa spustí hlavný fotoaparát.

74

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Spustiť a snímať

Keď položku posuniete nahor, z režimu spánku sa spustí fotoaparát a nasníma sa fotografia.

Spustiť a nahrať video

Keď položku posuniete nahor, z režimu spánku sa spustí videokamera a spustí sa nahrávanie.

Vypnuté

Označovanie geoznačkami

Označujte na fotografiách miesta, kde vznikli.

Snímanie dotykom

Nájdite oblasť zaostrenia a potom sa prstom dotknite obrazovky fotoaparátu. Fotografia

sa nasníma, len čo uvoľníte prst.

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Ukladanie údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interný

ukladací priestor zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

Vyváženie bielej farby

Táto funkcia umožňuje nastaviť vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia. Ikona

nastavenia vyváženia bielej farby je k dispozícii na obrazovke fotoaparátu.

Automaticky

Automaticky prispôsobuje vyváženie farieb podľa podmienok osvetlenia.

Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pri osvetlení teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.

Žiarivkové svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri žiarivkovom svetle.

Denné svetlo

Prispôsobuje vyváženie farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.

Zamračené

Prispôsobuje vyváženie farieb pri oblačnom počasí.

Toto nastavenie je k dispozícii iba v režime snímania

Manuálne.