Sony Xperia E1 - Pridanie geografickej polohy do fotografií

background image

Pridanie geografickej polohy do fotografií

Ak chcete k fotografiám pri ich zhotovení pridať približnú geografickú polohu (geografickú

značku), zapnite funkciu geografického označenia. Geografická poloha sa určí pomocou

bezdrôtových sietí (mobilná sieť alebo sieť Wi-Fi) alebo technológie GPS.
Zobrazenie symbolu na obrazovke fotoaparátu znamená, že funkcia geografického

označenia je zapnutá, no geografická poloha sa nenašla. Keď sa zobrazí symbol ,

funkcia geografického označenia je zapnutá a geografická poloha je k dispozícii, takže k

fotografii je možné pridať geografické označenie. Keď sa nezobrazí žiadny z týchto dvoch

symbolov, funkcia geografického označenia je vypnutá.

Zapnutie funkcie označenia geoznačkou

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky

Nastavenie > Miesto.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Miesto doprava.

4

Zapnite fotoaparát.

5

Ťuknite na položku a potom na položku .

6

Posuňte jazdec vedľa položky

Označovanie geoznačkami doprava.

7

Ťuknite na položku

OK.