Sony Xperia E1 - Tabla ukážok e-mailov

background image

Tabla ukážok e-mailov

Tabla ukážok umožňuje zobrazenie a čítanie e-mailových správ v orientácii na šírku. Keď

je aktivovaná, môžete pomocou nej súčasne zobraziť zoznam e-mailových správ aj jednu

vybratú e-mailovú správu.

Aktivácia tably ukážok

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

E-mail

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na a potom ťuknite na položku

Nastavenia.

3

Ťuknite na položky

Všeobecné > Tabla s ukážkou.

4

Vyberte možnosť alebo kombináciu možností a ťuknite na položku

OK.

Čítanie e-mailových správ pomocou tably ukážok

1

Uistite sa, že je aktívna tabla ukážok.

2

Otvorte priečinok prijatých e-mailových správ.

3

Posuňte sa nahor alebo nadol a ťuknite na e-mailovú správu, ktorú chcete

prečítať.

4

Ak chcete e-mailovú správu zobraziť vo formáte na celú obrazovku, ťuknite na

rozdeľovník (nachádza sa medzi zoznamom e-mailov a telom e-mailu).

5

Ak chcete znova zobraziť prijaté správy bežným spôsobom, ťuknite na rozdeľovník

znova.