Sony Xperia E1 - Režim V lietadle

background image

Režim V lietadle

V režime V lietadle sú rádové a sieťové komunikačné nástroje vypnuté, aby sa zabránilo

rušeniu citlivých zariadení. Stále však môžete hrať hry, počúvať hudbu, sledovať

videoklipy a iný obsah, pokiaľ ho máte uložený na pamäťovej karte alebo vo vnútornej

pamäti. Môžete tiež využiť upozornenie budíkom, ak si ho aktivujete.

V režime V lietadle znížite spotrebu z batérie.

Zapnutie režimu V lietadle

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Viac....

3

Začiarknite políčko

Režim V lietadle.

Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo vypnutia a v otvorenej ponuke označiť možnosť

Režim

V lietadle.

96

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.