Sony Xperia E1 - Ascultarea la radio

background image

Ascultarea la radio

Funcţia Radio FM de pe dispozitiv funcţionează precum orice radio FM. De exemplu,

aveţi posibilitatea să răsfoiţi şi să ascultaţi posturi de radio FM şi să le salvaţi ca

preferinţe. Pentru a putea utiliza aplicaţia radio, trebuie să conectaţi la dispozitiv un set

de căşti sau o pereche de căşti cu fir. Acest lucru este necesar deoarece setul de căşti

sau perechea de căşti au rolul de antenă. După ce unul dintre aceste dispozitive este

conectat, puteţi comuta redarea sunetului aplicaţiei radio la difuzor, dacă doriţi acest

lucru.

1

Butonul de pornire/oprire a aplicaţiei radio

2

Vizualizaţi opţiunile de meniu

3

Frecvenţă reglată

4

Salvaţi un canal ca preferinţă sau eliminaţi-l din preferinţe

5

Cadranul de reglare

6

Banda de frecvenţe – glisaţi spre stânga sau dreapta pentru a trece de la un canal la altul

7

Parcurgeţi în sus banda de frecvenţe pentru a căuta un canal

8

Un canal preferat salvat

9

Parcurgeţi în jos banda de frecvenţe pentru a căuta un canal

Pentru a asculta la radioul FM

1

Conectaţi un set de cască sau un set de căşti la dispozitiv.

2

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

3

Găsiţi şi atingeţi uşor

Radio FM . Canalele disponibile apar pe măsură ce

defilaţi în banda de frecvenţe.

Atunci când porniţi Radio FM, canalele disponibile apar automat. Dacă un canal prezintă

informaţii RDS, acestea apar la câteva secunde după ce începeţi să ascultaţi canalul respectiv.

Pentru a comuta între canalele radio

Trageţi banda de frecvenţă spre stânga sau dreapta.

Pentru a porni o căutare nouă pentru canalele radio

1

Atunci când radioul este pornit, apăsaţi pe .

2

Atingeţi uşor

Căutare canale. Radioul scanează întreaga bandă de frecvenţe şi

sunt afişate toate canalele disponibile.

71

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a comuta redarea sunetului radioului la difuzor

1

Atunci când radioul este pornit, apăsaţi pe .

2

Atingeţi uşor

Redare în difuzor.

Pentru a comuta înapoi redarea sunetului la setul de căşti sau la perechea de căşti cu fir,

apăsaţi pe şi atingeţi uşor

Redare în căşti.

Pentru a identifica o melodie la radioul FM utilizând TrackID™

1

În timp ce se redă o melodie la radioul FM al dispozitivului, apăsaţi pe , apoi

selectaţi

TrackID™.

2

Apare un indicator de progres în timp ce aplicaţia TrackID™ eşantionează

melodia. Dacă reuşeşte, vi se prezintă un rezultat al piesei sau o listă de piese

posibile.

3

Apăsaţi pe pentru a reveni la radio FM.

Aplicaţia TrackID™ şi serviciul TrackID™ nu sunt acceptate în toate ţările/regiunile sau de

către toate reţelele şi/sau toţi furnizorii de servicii din toate zonele.