Sony Xperia E1 - Vizualizatorul

background image

Vizualizatorul

Vizualizatorul adaugă efecte vizuale la melodii în timp ce le redaţi. Efectele variază în

funcţie de caracteristicile muzicale ale fiecărei melodii în parte. Acestea se modifică, de

exemplu, ca răspuns la modificări în intensitatea sonoră, ritmul şi nivelul frecvenţei

muzicii. De asemenea, puteţi să modificaţi tema de fundal.

68

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a activa aplicaţia Vizualizator

1

În aplicaţia „WALKMAN”, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Vizualizator.

Atingeţi uşor ecranul pentru a comuta la vizualizare pe tot ecranul.

Pentru a modifica tema fundalului

1

În aplicaţia „WALKMAN”, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Vizualizator.

3

Atingeţi uşor >

Temă şi selectaţi o temă.