Sony Xperia E1 - Ascultarea muzicii

background image

Ascultarea muzicii

Utilizaţi aplicaţia „WALKMAN” pentru a asculta muzica şi cărţile în format audio preferate.

1

Mergeţi la ecranul de pornire al aplicaţiei „WALKMAN”

2

Căutaţi melodii în serviciul Music Unlimited şi în toate melodiile salvate pe dispozitiv

3

Vizualizaţi lista curentă de redare în aşteptare

4

Grafica de album (dacă este disponibilă)

5

Atingeţi uşor pentru a merge la melodia anterioară din lista de redare în aşteptare

Atingeţi continuu pentru a derula înapoi în melodia curentă

6

Redaţi sau întrerupeţi redarea unei melodii

7

Atingeţi uşor pentru a merge la melodia următoare din lista de redare în aşteptare

Atingeţi continuu pentru a derula înainte în melodia curentă

8

Redaţi în mod aleatoriu melodiile din lista curentă de redare în aşteptare

9

Repetaţi toate melodiile din lista curentă de redare în aşteptare

10 Indicator de progres – trageţi indicatorul sau atingeţi uşor linia pentru a derula înainte sau înapoi

11 Durata totală a melodiei curente

12 Durata scursă din melodia curentă

64

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Ecranul de pornire al aplicaţiei „WALKMAN”

1

Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al

aplicaţiei „WALKMAN”

2

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinut

3

Redaţi o melodie utilizând aplicaţia „WALKMAN”

4

Reveniţi la ecranul aplicației de redare muzică „WALKMAN”

Pentru a reda o melodie utilizând aplicaţia „WALKMAN”

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Dacă ecranul de pornire al aplicaţiei „WALKMAN” nu este afişat, atingeţi uşor ,

apoi trageţi marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicaţiei „WALKMAN”

spre dreapta. Dacă ecranul de pornire al aplicaţiei „WALKMAN” este afişat, trageţi

marginea din stânga a ecranului de pornire al aplicaţiei „WALKMAN” spre dreapta.

3

Selectaţi o categorie de muzică, de exemplu, sub

Artişti, Albume sau Melodii,

apoi răsfoiţi la melodia pe care doriţi să o deschideţi.

4

Atingeţi uşor o melodie pentru a o reda.

Este posibil să nu puteţi reda elemente protejate prin drepturi de autor. Verificaţi dacă aveţi

drepturile necesare asupra materialului pe care doriţi să îl partajaţi.

Pentru a găsi online informaţii legate de o melodie

În timpul redării unei melodii în aplicaţia „WALKMAN”, atingeţi uşor butonul infinit

.

Butonul infinit

vă oferă acces la mai multe surse de informaţii, inclusiv la clipuri video de

pe YouTube™, versuri şi informaţii despre artist de pe Wikipedia.

Pentru a regla volumul audio

Apăsaţi tasta de volum.

Pentru a minimiza aplicaţia „WALKMAN”

În timpul redării unei melodii, atingeţi uşor pentru a vă deplasa la Ecran de

pornire. Aplicaţia „WALKMAN” rămâne în redare în fundal.

Pentru a deschide aplicaţia „WALKMAN” atunci când aceasta redă muzică în fundal

1

În timp ce se redă o melodie în fundal, atingeţi uşor pentru a deschide fereastra

cu aplicaţiile utilizate recent.

2

Atingeţi uşor aplicaţia „WALKMAN”.