Sony Xperia E1 - Setările pentru schimbul de mesaje

background image

Setările pentru schimbul de mesaje

Pentru a modifica setările de notificare la primirea mesajelor

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări.

3

Pentru a seta un sunet pentru notificare, atingeţi uşor

Ton de notificare şi selectaţi

o opţiune.

4

Pentru alte setări de notificare, marcaţi sau anulaţi marcarea casetelor de selectare

corespunzătoare.

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia de raport de livrare pentru mesajele expediate

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi

Setări.

3

Marcaţi sau anulaţi marcarea casetei de selectare

Raport livrare, în funcţie de

cerinţe.

După activarea funcţiei de raport de livrare, va apărea o bifă în mesajele care au fost livrate cu

succes.