Sony Xperia E1 - Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video

Utilizaţi aplicaţia Album pentru a vizualiza fotografii şi a reda clipuri video realizate cu

aparatul foto sau pentru a vizualiza conţinut similar pe care l-aţi salvat pe dispozitiv.

Toate fotografiile şi clipurile video se afişează într-o grilă ordonată cronologic.

1

Vizualizaţi opţiunile de meniu

2

Defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza conţinut

3

Trageţi marginea din stânga a ecranului spre dreapta pentru a deschide meniul ecranului de pornire al

aplicaţiei Album

4

Data elementelor din grup

5

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare

Pentru a vizualiza fotografii şi clipuri video

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Atingeţi uşor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.

4

Atingeţi scurt spre stânga pentru a vizualiza următoarea fotografie sau următorul

clip video. Atingeţi scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video

anterior.

Dacă orientarea ecranului nu se schimbă automat atunci când întoarceţi dispozitivul în lateral,

marcaţi caseta de selectare

Rotire automată a ecranului de sub Setări > Afişaj.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

Când vizualizaţi miniaturi de fotografii şi clipuri video în Album, depărtaţi două

degete pentru a mări sau apropiaţi două degete pentru a micşora.

Pentru a mări/micşora o fotografie

Când vizualizaţi o fotografie, depărtaţi două degete pentru a mări sau apropiaţi două

degete pentru a micşora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Diaporamă pentru a începe redarea tuturor

fotografiilor dintr-un album.

2

Atingeţi uşor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

81

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a reda un clip video

1

În aplicaţia Album, găsiţi şi atingeţi uşor clipul video pe care doriţi să îl redaţi.

2

Atingeţi uşor

Filme > O singură dată.

3

Dacă nu se afişează comenzile de redare, atingeţi uşor ecranul pentru a le afişa.

Pentru a ascunde comenzile, atingeţi uşor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Atingeţi uşor .

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

1

Atunci când este redat un clip video, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa

controalele.

2

Trageţi de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau

spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.

Pentru a regla volumul unui clip video

Apăsaţi tasta de volum.