Sony Xperia E1 - Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video

Puteţi partaja fotografii şi clipuri video stocate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteţi

gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteţi să lucraţi cu fotografii în seturi, să ştergeţi

fotografii şi să le corelaţi cu persoane de contact.

Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau

transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea

fişierului este prea mare.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

1

În Album, găsiţi şi atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să-l

partajaţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja fotografia, apoi

urmaţi paşii pentru a o trimite.

Pentru a utiliza o fotografie ca imagine la o persoană de contact

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Utilizare ca > Imagine contact.

2

Dacă vi se solicită, selectaţi

Persoane de contact > O singură dată, apoi selectaţi

o persoană de contact.

Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Utilizare ca > Tapet de fundal.

2

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a roti o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Selectaţi

Rotire. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

Pentru a şterge o fotografie sau un clip video

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Ştergere.

82

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau clipuri video din Album

1

Când vizualizaţi miniaturi ale fotografiilor sau ale clipurilor video în Album, atingeţi

uşor , apoi atingeţi uşor

Selectare elemente.

2

Atingeţi uşor elementele cu care doriţi să lucraţi. Elementele selectate sunt indicate

de un cadru albastru.

3

Utilizaţi instrumentele din barele de instrumente pentru a lucra cu elementele

selectate.

Pentru a activa modul de selectare, puteţi şi să atingeţi continuu un element până când cadrul

acestuia devine albastru. Apoi puteţi atinge uşor alte elemente pentru a le selecta.