Sony Xperia E1 - Utilizarea ecranului tactil

background image

Utilizarea ecranului tactil

Atingere uşoară

Deschideţi sau selectaţi un element.

Bifaţi sau debifaţi o casetă de selectare sau o opţiune.

Introduceţi text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă

Mutaţi un element.

Activaţi meniul specific unui element.

Activaţi modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o

listă.

11

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Apropierea şi depărtarea a două degete

Măriţi sau micşoraţi o pagină Web, o fotografie sau o hartă.

Deplasarea degetului pe ecran

Derulaţi în sus sau în jos într-o listă.

Derulaţi la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.

12

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Atingerea scurtă

Defilaţi rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteţi opri mişcarea de defilare

atingând scurt ecranul.