Sony Xperia E1 - Ecranul Aplicaţii

background image

Ecranul Aplicaţii

Ecranul Aplicaţii, pe care îl deschideţi în ecranul principal, conţine aplicaţiile preinstalate

pe dispozitiv din fabrică, precum şi aplicaţiile descărcate de dvs.

Pentru a vizualiza toate aplicaţiile în ecranul Aplicaţii

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Deplasaţi degetul la stânga sau la dreapta în ecranul Aplicaţie.

Pentru a deschide o aplicaţie în ecranul Aplicaţii

Deplasaţi degetul la stânga sau dreapta pentru a găsi aplicaţia şi apoi atingeţi

aplicaţia.

Pentru a deschide meniul ecranului Aplicaţii

Atunci când ecranul Aplicaţii este deschis, trageţi spre dreapta marginea stângă a

ecranului Aplicaţii.

Pentru a muta o aplicaţie în ecranul Aplicaţie

1

Pentru a deschide meniul ecranului Aplicaţii, trageţi spre dreapta marginea stângă

a ecranului Aplicaţii.

2

Asiguraţi-vă că s-a selectat

Ordine personaliz. în AFIŞARE APLICAŢII.

3

Atingeţi continuu aplicaţia până când se măreşte şi dispozitivul vibrează, apoi

trageţi-o în noua locaţie.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicaţie la ecranul de pornire

1

Din ecranul Aplicaţie, atingeţi lung pictograma unei aplicaţii până când ecranul

vibrează, apoi trageţi pictograma spre partea superioară a ecranului. Se va

deschide ecranul de pornire.

2

Trageţi pictograma în locaţia dorită de pe ecranul de pornire, apoi luaţi degetul.

15

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a aranja aplicaţiile în ecranul Aplicaţii

1

Pentru a deschide meniul ecranului Aplicaţii, trageţi spre dreapta marginea stângă

a ecranului Aplicaţii.

2

Selectaţi opţiunea dorită din

AFIŞARE APLICAŢII.

Pentru a căuta o aplicaţie din ecranul Aplicaţii

1

Pentru a deschide meniul ecranului Aplicaţii, trageţi spre dreapta marginea stângă

a ecranului Aplicaţii.

2

Atingeţi uşor

Căutare aplicaţii.

3

Introduceţi numele aplicaţiei pe care doriţi să o căutaţi.

Pentru a dezinstala o aplicaţie din ecranul Aplicaţii

1

Pentru a deschide meniul ecranului Aplicaţii, trageţi spre dreapta marginea stângă

a ecranului Aplicaţii.

2

Atingeţi uşor

Dezinstalare. Toate aplicaţiile care pot fi dezinstalate sunt marcate

cu pictograma .

3

Atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o dezinstalaţi, apoi atingeţi uşor

Dezinstalare.