Sony Xperia E1 - Primirea apelurilor

background image

Primirea apelurilor

Pentru a răspunde la un apel

Pentru a respinge un apel

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în aşteptare

Când primiţi apelul, apăsaţi tasta de volum.

Refuzarea unui apel însoţită de un mesaj

Puteţi refuza un apel cu un mesaj predefinit. Când refuzaţi un apel cu un astfel de mesaj,

mesajul este trimis automat către apelant şi salvat pe dispozitiv.
Pe dispozitiv există şase mesaje predefinite. Puteţi selecta din aceste mesaje predefinite,

care pot fi şi editate dacă este necesar.

Pentru a refuza un apel cu un mesaj predefinit

Trageţi

Refuzare însoţită de mesaj în sus, apoi selectaţi un mesaj.

Pentru a refuza un al doilea apel cu un mesaj predefinit

Când auziţi bipuri repetate în timpul unui apel, trageţi

Refuzare însoţită de mesaj

în sus, apoi selectaţi un mesaj.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Setări apeluri > Refuzare apel însoţită de mesaj.

3

Atingeţi uşor mesajul pe care doriţi să îl editaţi, apoi efectuaţi modificările

necesare.

4

Atingeţi uşor

OK.

43

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.