Sony Xperia E1 - Pomoc techniczna dla urządzenia

background image

Pomoc techniczna dla urządzenia

Użyj aplikacji Pomoc na swoim urządzeniu, aby wyszukać Instrukcję obsługi, przeczytać

wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz znaleźć informacje na temat

aktualizacji oprogramowania i inne związane z produktem.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję , następnie wybierz odpowiedni element pomocy.

W celu ograniczenia opłat za przesył danych podczas korzystania z aplikacji Pomoc konieczne

jest aktywne połączenie z Internetem, najlepiej przez sieć Wi-Fi®.

Funkcja pomocy w menu i aplikacjach

Niektóre aplikacje i ustawienia w menu opcji mają dostępną funkcję pomocy, którą

zazwyczaj uruchamia w określonej aplikacji.