Sony Xperia E1 - Korzystanie z usług lokalizacji

background image

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie

informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi® oraz systemu Global Positioning System (GPS) do

określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeśli satelity GPS nie będą Cię „widzieć”,

urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z funkcji Wi-Fi®. A jeśli będziesz

poza zasięgiem sieci Wi-Fi®, urządzenie może określić Twoją lokalizację, korzystając z

sieci komórkowej.
Aby za pomocą urządzenia określać miejsce pobytu, trzeba włączyć usługi lokalizacji.

Jak włączyć usługi lokalizacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Lokalizacja.

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Lokalizacja.

4

Stuknij dwa razy pozycję

Zgadzam się, aby potwierdzić.

Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja

Satelity GPS, jak i

opcja

Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

Jak udostępnić swoją lokalizację aplikacjom Google

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Google > Lokalizacja.

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Lokalizacja.

4

Stuknij dwa razy pozycję

Zgadzam się, aby potwierdzić.

Przy włączaniu usług lokalizacji domyślnie włączana jest zarówno opcja

Satelity GPS, jak i

Usługa lokalizacji firmy Google. Każdą z nich można wyłączyć ręcznie.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć od 5

do 10 minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić

niezakłóconą widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny

GPS (obszar zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i

przedmioty z tworzyw sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki

lub góry. Jeżeli położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.

97

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.