Sony Xperia E1 - Ulubione i grupy

background image

Ulubione i grupy

Kontakty można oznaczyć jako ulubione, aby móc szybko uzyskiwać do nich dostęp w

aplikacji Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia również przypisanie kontaktów do grup

w celu szybszego ich wyszukiwania.

52

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony lub usunąć to oznaczenie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij kontakt, który chcesz dodać do listy ulubionych lub z niej usunąć.

3

Stuknij opcję .

Jak wyświetlić ulubione kontakty

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

.

Jak przypisać kontakt do grupy

1

W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, który chcesz przypisać do grupy.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pasek znajdujący się bezpośrednio pod

pozycją

Grupy.

3

Zaznacz pola wyboru obok grup, do których chcesz dodać kontakt.

4

Stuknij pozycję

Gotowe.