Sony Xperia E1 - Kontrola użycia danych

background image

Kontrola użycia danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego przez komórkowe

połączenie transmisji danych lub Wi-Fi® w ciągu określonego czasu. Przykładowo,

można wyświetlić ilość danych użytych przez poszczególne aplikacje. W przypadku

komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić ostrzeżenia i limity użycia

danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Dostosowanie ustawień użycia danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad użyciem danych,

jednak nie może zagwarantować zabezpieczenia przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Włączanie i wyłączanie transferu danych przez sieć komórkową

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Przeciągnij suwak obok pozycji

Kom. transfer danych, aby włączyć lub wyłączyć

transfer danych.

Kiedy połączenia transmisji danych są wyłączone, nadal można nawiązywać połączenia Wi-

Fi® i Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o użytkowaniu danych

1

Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

4

Aby ustawić poziom ostrzeżenia, przeciągnij linię ostrzeżenia na żądaną wartość.

Użytkownik otrzyma powiadomienie z ostrzeżeniem, gdy transfer danych zbliży się

do ustawionego poziomu.

29

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić limit użycia danych przez sieć komórkową

1

Upewnij się, że funkcja transferu danych przez sieć komórkową jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

4

Zaznacz pole wyboru

Ustaw limit komórkowej danych, jeśli nie jest zaznaczone, a

następnie stuknij przycisk

OK.

5

Aby ustawić limit transferu danych przez sieć komórkową, przeciągnij

odpowiednią linię na żądaną wartość.

Gdy poziom transferu danych przez sieć komórkową osiągnie ustawiony limit, transfer danych

w urządzeniu zostanie wyłączony automatycznie.

Jak kontrolować użytkowanie danych komórkowych przez poszczególne aplikacje

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Znajdź i stuknij żądaną aplikację.

4

Zaznacz pole wyboru

Ogranicz dane w tle.

5

Aby uzyskać dostęp do ustawień specyficznych dla danej aplikacji (jeśli są

dostępne), stuknij pozycję

Wyświetl ustawienia aplikacji i dokonaj żądanych

zmian.

Zmiana ustawień użytkowania danych może spowodować zmianę wydajności

poszczególnych aplikacji.

Jak wyświetlić dane przesłane za pomocą sieci Wi-Fi®

1

Na Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Stuknij pozycję , a następnie zaznacz pole wyboru

Pokaż użycie sieci Wi-Fi, jeśli

nie jest zaznaczone.

4

Stuknij kartę

Wi-Fi.