Sony Xperia E1 - Ładowanie urządzenia

background image

Ładowanie urządzenia

W nowo kupionym urządzeniu bateria jest naładowana częściowo. Podczas ładowania

można korzystać z urządzenia. Więcej informacji o baterii i zwiększaniu jej wydajności

można znaleźć w sekcji

Zarządzanie baterią i zużyciem energii na stronie 106 .

Jak naładować urządzenie

9

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego.

2

Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki (lub do portu USB komputera).

3

Podłącz drugi koniec przewodu do portu micro USB urządzenia (symbolem USB

skierowanym do góry). Po rozpoczęciu ładowania dioda powiadomień zacznie

świecić.

4

Po pełnym naładowaniu urządzenia odłącz od niego przewód, wyciągając wtyczkę

prosto do zewnątrz. Pamiętaj, aby nie wyginać wtyczki.

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim dioda

powiadomień zacznie świecić i pojawi się ikona ładowania

.

Dioda powiadomień o stanie baterii

Zielona

Poziom naładowania baterii jest większy niż 90%

Miga na czerwono

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 15%

Pomarańczowa

Bateria jest w trakcie ładowania, a jej poziom jest mniejszy niż 90%

10

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.